Konsorcjum INDUCE 4.0 reprezentuje partnerstwo biznesowe w zakresie VET, mające na celu 

  • stworzenie elastycznego, opartego na pracy podejścia szkoleniowego, które umożliwią małym i średnim przedsiębiorstwom produkcyjnym przygotowanie obecnych i przyszłych pracowników (uczniów / praktykantów) do zmian wynikających z czwartej rewolucji przemysłowej;
  • umożliwiając dostawcom / szkoleniowcom / konsultantom VET odpowiednie reagowanie na potrzeby biznesu poprzez prowadzenie wspólnych inicjatyw w zakresie przedsiębiorczości i kształcenia i szkolenia zawodowego z naciskiem na rozwiązania Przemysłu  4.0.
Każdy z opracowywanych rezultatów projektu ma się przyczynić do osiągnięcia tego celu.
outputs-pl

O1 ma na celu zmapowanie najważniejszych luk wiedzy i umiejętności w dziedzinie Przemysłu 4.0 i zidentyfikowanie trudności jakie produkcyjne MŚP napotykają podczas organizacji inicjatyw WBL.

O2 zapewni wiedzę techniczną w dziedzinie Przemysłu 4.0 dla wdrożenia szkoleń opartych na pracy.

O3 ma na celu dostarczanie zainteresowanym stronom z sektora MŚP i VET planu mentorskiego i programu stażowego dostosowanego do szkolenia INDUCE 4.0.