Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub potrzebujesz dodatkowych informacji dotyczących naszych usług, skontaktuj się z partnerem wiodącym Uniwersytet Medycyny, Farmacji, Nauk i Technologii Tîrgu Mureș pod numerem (+402) 65262275 lub wypełnij poniższy formularz.

Informacje kontaktowe

Formularz kontaktowy