Newsletter Nr 1, GRUDZIEŃ 2017

Projekt INDUCE 4.0 realizowany jest w ramach programu ERASMUS+. Jego głównym celem jest promowanie uczenia się w miejscu pracy (work based learning) głównie w temacie zagadnień związanych z wdrażaniem rozwiązań związanych z Przemysłem 4.0. Trwająca „cyfrowa rewolucja” wymusza zmianę biznesowego