Projekt INDUCE 4.0 realizowany jest w ramach programu ERASMUS+. Jego głównym celem jest promowanie uczenia się w miejscu pracy (work based learning) głównie w temacie zagadnień związanych z wdrażaniem rozwiązań związanych z Przemysłem 4.0. Trwająca „cyfrowa rewolucja” wymusza zmianę biznesowego podejścia do wymagań stawianych pracownikom na wszystkich etapach tzw. łańcucha wartości – od projektowania poprzez produkcję, aż po sprzedaż. Procesy i modele biznesowe stają się bardziej elastyczne i bazują na wykorzystaniu rozproszonych baz danych oraz wymagają zupełnie nowych umiejętności i kwalifikacji pracowników.

Zgodnie z założeniami projektu należy stworzyć warunki, aby wszystkie sektory przemysłowe mogły wspierać i rozwijać swój potencjał m.in. poprzez adaptację i skuteczne wykorzystanie najnowszych technologii pojawiających się na rynku oraz skutecznie zarządzać procesem adaptacji do wymagań rzeczywistości „Industry 4.0”.
Do prac nad stworzeniem takiego elastycznego pakietu edukacyjnego zaangażowany będzie szereg partnerów społecznych, firm i dostawców VET. Opracowany w ten sposób kompleksowy proces nauki w zakresie szeroko pojętej problematyki „Przemysłu 4.0”, odbywający się w miejscu pracy będzie miał na celu dostarczenie podstawowej wiedzy technicznej oraz metodologii programów typu WBL (Work Based Learning) kierowych do osób uczących się oraz pracowników MŚP.

Co się zdarzyło dotychczas?

W październiku 2017 roku odbyło się w Warszawie pierwsze spotkanie projektowe ze wszystkimi europejskimi partnerami projektu. Zaplanowano harmonogram, omówiono cele i dalsze procedury. Grupa projektowa rozpoczęła przeprowadzanie kompleksowej analizy luk w wiedzy i umiejętnościach na temat Przemysłu 4.0 i wymagań dla WBL.Po zakończeniu analizy w styczniu 2018 r. Partnerzy będą pracować nad stworzeniem raportu. Następne spotkanie odbędzie się w kwietniu 2018 r. w Larnace na Cyprze, gdzie zostanie opracowana pierwsza koncepcja pakietu szkoleniowego INDUCE 4.0 dla uczenia się w miejscu pracy.

 

Pobierz Newsletter Nr 1, GRUDZIEŃ 2017

 

Newsletter Nr 1, GRUDZIEŃ 2017