Drugie spotkanie projektu „iNduce 4.0” odbyło się w Larnace 18 kwietnia 2018 r. Jego celem było podsumowanie dotychczasowych działań oraz przygotowanie planu realizacji obecnie realizowanych zadań.

Wszystkie instytucje partnerskie z projektu iNduce 4.0 były reprezentowane, a spotkanie było sprawnie przeprowadzone i konstruktywne.

Spotkanie rozpoczął UPM (Rumunia), który jest liderem projektu, a następnie PCX (Cypr), który był gospodarzem.

Przedstawiono stan realizacji zadań projektowych, każda z wiodących instytucji przedstawiła postępy każdego z produktów, a następnie nastąpiło szczegółowe planowanie pozostałych działań w celu ukończenia produktów zgodnie z przyjętym harmonogramem. Raport na temat IO1 – „Analiza dotycząca luk w wiedzy na temat Przemysłu 4.0” oraz wymagania dotyczące WBL (uczenia się w miejscu pracy) przedstawione zostały przez ECQ (Bułgaria) i PIAP (Polska). Ustalono wymagania dla IO2, strukturę treści szkoleniowych i obowiązki każdego z partnerów. Przeprowadzono obszerną dyskusję na temat struktury materiałów szkoleniowych i technicznego wdrożenia interaktywnego portalu szkoleniowego.

Podczas spotkania omówiono także kwestie dotyczące zarządzania i raportowania, sprawozdania okresowego, zbierania danych finansowych, upowszechniania i zakończyło się przygotowaniem listy zadań dla przygotowania kolejnych etapów projektu.

Drugie spotkanie robocze, Larnaka, Cypr