Consorțiul INDUCE 4.0 reprezintă un parteneriat de cercetare EFP, care vizează

  • crearea unei abordări flexibile de instruire bazate pe muncă, care va permite IMM-urilor să-și pregătească angajații actuali și viitori (studenți / ucenici) pentru schimbările apărute ca urmare a celei de-a 4-a revoluții industriale;
  • să permită furnizorilor / formatorilor / consultanților EFP să răspundă în mod adecvat nevoilor organizaționale prin realizarea inițiativelor comune de afaceri-EFP, cu accent pe subiectul Industrie 4.0.
Fiecare dintre rezultatele intelectuale ale proiectului urmărește să contribuie la atingerea acestui obiectiv.

O1 vizează cartografierea celor mai importante lacune ale cunoștințelor și abilităților din domeniul Industriei 4.0 și a dificultăților întâlnite de IMM-uri în procesul de organizare a inițiativelor WBL.

O2 furnizează cunoștințele tehnice în domeniul industriei 4.0 și baza de cunoștințe pentru construirea unei formări profesionale.

O3 vizează dotarea IMM-urilor și a părților interesate din domeniul EFP cu un plan de mentorat și un program de ucenicizare adaptat cursului de formare INDUCE 4.0.