Spotkanie inaugurujące projekt unijny „iNduce 4.0” odbyło się w Warszawie w dniu 12 października 2017 r. Projekt iNduce 4.0 – Podejście oparte na szkoleniach zawodowych w dziedzinie przemysłu 4.0 dla konkurencyjnego przemysłu europejskiego – to KA2 – Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk w ramach projektu partnerstwa strategicznego na rzecz kształcenia i szkolenia zawodowego.

Projekt będzie realizowany przez konsorcjum 7 partnerów z 6 różnych krajów europejskich. Wszyscy partnerzy mają wiedzę techniczną, aby osiągnąć cele projektu i szerokie doświadczenie w uczestniczeniu i zarządzaniu projektami krajowymi i europejskimi.

Plan prac koncentruje się na realizacji projektu w uczestniczących krajach UE oraz promocji projektu na poziomie europejskim. Staranne i szczegółowe planowanie i monitorowanie działań związanych z projektem, a także bezproblemowa współpraca i współpraca między partnerami zmniejsza ryzyko wystąpienia nieporozumień i konfliktów.

Kick-off meeting: Polska, Warszawa