iNduce 4.0

Szkolenia oparte na pracy w dziedzinie przemysłu 4.0 na rzecz konkurencyjnego przemysłu europejskiego

 • Program: Erasmus+ 2017
 • Akcja: Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk
 • Działanie: Partnerstwo strategiczne dla kształcenia i szkolenia zawodowego
 • Okres: Październik 2017 – Wrzesień 2019

Przemysł jest centralnym filarem europejskiej gospodarki

Naszym wyzwaniem jest zapewnienie, aby wszystkie sektory przemysłowe jak najlepiej wykorzystywały nowe technologie i zarządzały ich przejściem na produkty i procesy o wyższej wartości, zwane powszechnie „Industry 4.0”.

industry-9

Nowe umiejętności i kwalifikacje pracowników

Cyfrowa zmiana zmienia wymagania dla pracowników na wszystkich etapach łańcucha wartości – od rozwoju, poprzez produkcję, aż po sprzedaż. Procesy i modele biznesowe stają się bardziej elastyczne i bazują na danych oraz wymagają zupełnie nowych umiejętności i kwalifikacji pracowników.

Celem projektu iNduce 4.0 jest ustanowienie trwałych partnerstw biznesowych VET mających na celu promowanie uczenia się w miejscu pracy na temat Przemysłu 4.0, ze szczególnym uwzględnieniem szkoleń przyuczania do zawodu poprzez angażowanie partnerów społecznych, firm i dostawców VET. Jednocześnie projekt iNduce 4.0 ma na celu zajęcie się zmianami, które przyniosła czwarta rewolucja przemysłowa, co nieuchronnie wpłynie na sektor produkcyjny wszystkich członków UE. 

Konkretne cele

 • Stworzenie elastycznego pakietu edukacyjnego do nauki w miejscu pracy, mającego na celu dostarczenie podstawowej wiedzy technicznej na temat Przemysłu 4.0.

 • Stworzenie dokładnej metodologii obecnej i przyszłej WBL (uczniowie / uczniowie VET) pracowników MŚP na temat Przemysłu 4.0, a tym samym zwiększenie zdolności MSP do przejścia przez rozwijanie umiejętności niezbędnych dla „fabryki przyszłości”.

Grupy docelowe

 • Kierownicy MŚP produkcyjnych.

 • Szefowie działów (produkcja, logistyka, etc.) w małych i średnich przedsiębiorstw produkcyjnych.

 • Przyszli pracownicy MŚP produkcyjnych (studenci / praktykanci).

 • Dostawcy VET / szkoleniowcy / konsultanci

GŁÓWNE DZIAŁANIA I WYNIKI

 • O1: State-of-the-art analiza dotycząca luk w wiedzy na temat przemysłu 4.0.

 • O2: Kurs szkoleniowy 4.0, dostępny w otwartym internetowym portalu edukacyjnym.

 • O3: Szkolenie 4.0 Praktyczna metodologia uczenia się w miejscu pracy.

 • Wydarzenia upowszechniające.