Czwarte spotkanie unijnego projektu „iNduce 4.0” odbyło się w Mannheim w dniach 3 i 4 kwietnia 2019 r. Spotkanie odbyło się zgodnie z harmonogramem projektu i miało na celu omówienie postępu prac zadań, które są obecnie opracowywane.

Wszystkie instytucje partnerskie z projektu iNduce 4.0 były reprezentowane, a spotkanie przebiegało sprawnie i konstruktywnie.

Zespół został powitany przez UPM (Rumunia), który jest liderem projektu, a następnie przez EVBB (Niemcy), który był partnerem goszczącym.

Odbyła się dyskusja na temat ostatecznych wersji szkolenia iNduce 4.0, a także ich tłumaczeń krajowych.

EVBB przedstawił raport O3 – „iNduce 4.0 Praktyczna metodologia uczenia się w miejscu pracy”, która zostanie również przetłumaczona na języki narodowe wszystkich partnerów. PCX przedstawił postępy przygotowaniu  iNduce 4.0 platformy e-learningowej i implementacji dwóch pierwsze modułów (Moduł 1 i Moduł 2), które są gotowe i dostępne na platformie. Na koniec przeprowadzono ostateczną dyskusję na temat testów pilotażowych, które odbędą się od wszystkich partnerów (12 uczestników / kraj) począwszy od lipca 2019 r.

W dalszej części spotkania przedyskutowano procesy dotyczące zarządzania i sprawozdawczości, raportu okresowego, szczegółów finansowych, kwestii rozpowszechniania i zakończono przygotowaniem planu prac na kolejny okres realizacji projektu.

4th meeting

Czwarte spotkanie projektowe w Mannheim, Niemcy