Cea de-a patra întâlnire a proiectului UE „iNduce 4.0” a avut loc la Mannheim, în perioada 3 și 4 aprilie 2019. Reuniunea a avut loc în conformitate cu programul proiectului și a avut ca scop facilitarea procesului de luare a deciziilor pentru mai multe activități.

Au fost reprezentate toate instituțiile partenere în proiectul iNduce 4.0, iar întâlnirea a avut loc fără probleme și în mod constructiv.

Echipa a fost salutată mai întâi de UPM (România), care este coordonatorul proiectului și apoi de partenerul gazdă EVBB (Germania).

S-a discutat despre versiunile finale ale cursului de formare iNduce 4.0, precum și despre traducerile în limbile naționale.

EVBB a prezentat produsul intelectual O3 Metodologia practică pentru învățarea la locul de muncă iNduce 4.0, care va fi tradusă și în limbile naționale ale partenerilor. PCX a prezentat progresul în implementarea platformei de e-learning iNduce 4.0, precum și primele două module (modulul 1 și modulul 2) care sunt finalizate și încărcate pe platformă. În continuare a avut loc o discuție referitoare la testele pilot care vor fi efectuate de toți partenerii (12 participanți / țară) începând cu iulie 2019.

Întâlnirea a continuat cu discuții privind managementul proiectului și raportarea, detalii financiare, probleme de diseminare și s-a încheiat cu pregătirea activităților din perioada următoare.

4th meeting

A 4-a întâlnire de proiect în Mannheim, Germania