На 3-ти и 4-ти април 2019 г. в Манхайм се проведе четвъртата среща по европейския проект „iNduce 4.0„. Срещата се проведе съгласно графика на проекта и беше насочена към вземане на решения относно някои важни задачи по проекта, които са в процес на изпълнение.

На срещата присъстваха представители на всички партньорски организации по проект iNduce 4.0, което създаде предпоставки за гладък и конструктивен работен процес.

Екипът по проекта беше приветстван от Университета Петру Майор (Румъния) – координатора на проекта, както и от Европейската асоциация на институциите за професионално обучение  – EVBB (Германия) – домакините на срещата.

EVBB представиха Продукт 3 – iNduce 4.0 Практическа методология за учене на работното място, която също ще бъде преведена на всички национални езици на държавите от консорциума по проекта. PCX представиха напредъка по разработката на iNduce 4.0 онлайн учебната платформа и първите два модула (Модул 1 и 2), които вече са качени на платформата. В края на срещата, партньорите обсъдиха и организацията на пилотното тестване на материалите, което ще включва 12 участници на държава.

Срещата продължи с дискусии, касаещи управлението и отчитането на проекта, финансови въпроси, дейностите за разпространението на информация относно резултатите от проекта и завърши с планиране на следващите стъпки по проекта.

4th meeting

Четвърта среща по проекта в Манхайм, Германия