Slider

Despre

Provocarea noastră este de a ne asigura că toate sectoarele industriale utilizează cel mai bine tehnologiile noi și gestionează tranziția către produse și procese digitizate de valoare superioară, cunoscută sub denumirea de "Industria 4.0".

Parteneri

Consorțiul de proiect INDUCE 4.0 este alcătuit din 7 parteneri din 6 țări, care sunt foarte diverși și prin urmare vor aduce cunoștințe complementare care sunt necesare datorită interdisciplinarității temei proiectului.

Erasmus+

Programul Erasmus + este programul UE în domeniul educației, formării, tineretului și sportului în Europa. Scopul programului Erasmus + este de a contribui la strategia Europa 2020 pentru creștere economică, locuri de muncă, echitate socială și incluziune.

Rezultate

Consorțiul INDUCE 4.0 constituie un parteneriat de cercetare în domeniul EFP, menit să creeze o abordare flexibilă de formare profesională bazată pe muncă. Fiecare rezultat al proiectului urmărește să contribuie la atingerea acestui obiectiv.