Acest site este administrat de consorțiul proiectului iNduce 4.0 – „Abordarea formării profesionale în domeniul industriei 4.0 pentru o industrie europeană competitivă”, număr de proiect: 2017-1-RO01-KA202-037222, care a este finanțat cu sprijinul Comisiei Europene, prin intermediul programului Erasmus + al Uniunii Europene.

Consorțiul proiectului:

 • P1 – UPM – Universitatea „Petru Maior” din Tîrgu-Mureș – România
 • P2 – CCIM – Camera de Comerț și Industrie a județului Mureș – România
 • P3 – PIAP – Institutul de Cercetări Industriale pentru Automatizări și Măsurători din Varșovia – Polonia
 • P4 – ISQ – Institutul de Tehnologie și Calitate Porto Salvo – Portugalia
 • P5 – EVBB – Asociația Europeană a Institutelor de Formare Profesională din Frankfurt Main – Germania
 • P6 – ECQ – Centrul European de Calitate OOD Sofia – Bulgaria
 • P7 – PCX – PCX Calculatoare și sisteme informatice Ltd, Larnaca – Cipru

 

CONDITII GENERALE

 • Consimțiți că conținutul dumneavoastră poate fi transferat necriptat și implică: (a) transmisiuni pe diferite rețele; și (b) modificări ca să se conformeze și să se adapteze cerințelor tehnice ale rețelelor sau dispozitivelor de conectare.
 • Sunteți de acord să nu reproduceți, duplicați, copiați, vindeți, revindeți sau să exploatați orice parte a Serviciului, utilizarea Serviciului sau accesul la Serviciu sau orice contact de pe site-ul web prin care este furnizat serviciul, fără permisiunea scrisă expresă din partea noastră.
 • Titlurile utilizate în acest acord sunt incluse doar pentru utilitate și nu limitează sau nu afectează în alt mod acești Termeni.

 

TERMENI

Prin accesarea site-ului web https://induce-project.eu, sunteți de acord să respectați acești termeni și condiții, toate legile și reglementările aplicabile și sunteți de acord că sunteți responsabil de respectarea oricăror legi locale aplicabile. Dacă nu sunteți de acord cu niciunul dintre acești termeni, vă este interzis să utilizați sau să accesați acest site. Materialele conținute pe acest site web sunt protejate de legea drepturilor de autor și a mărcilor comerciale aplicabile.

 

DREPTURI DE AUTOR

Respectăm proprietatea intelectuală a celorlalți și solicităm ca utilizatorii site-ului nostru să facă același lucru. În legătură cu site-ul nostru, am adoptat și implementat o politică care respectă legea dreptului de autor, care prevede eliminarea oricăror materiale care încalcă drepturile de autor și eliminarea utilizatorilor site-ului nostru online care încalcă repetat drepturile de proprietate intelectuală, inclusiv drepturile de autor.

Cu excepția cazului în care se specifică altfel, ne rezervăm toate drepturile de autor asupra conținutului și designului acestui site web. Deținem toate aceste drepturi de autor sau le folosim sub licență sau în cadrul legislației aplicabile. Puteți să faceți o copie temporară a întregului site sau a unei părți a acestui site web pe computerul dvs. local, cu scopul exclusiv de a le vizualiza și de a imprima o singură copie pe hârtie a unei întregi pagini a acestui site pentru uz personal, cu condiția ca orice avertisment privind drepturile de autor de pe o astfel de pagină să nu fie eliminat.

Nu puteți, sub nici o formă:

 • să reproduceți, adaptați, transmiteți, tipăriți, afișați, publicați sau să creați lucrări derivate din orice parte a conținutului sau designului acestui site web;
 • să încadrați sau încorporați oricare conținut al site-ului pe un alt site web

cu excepția cazului în care ați solicitat prealabil consimțământul nostru în scris.

 

CONECTAREA

Acest site poate conține link-uri către alte site-uri web. Nu ne asumăm și nu acceptăm nici o responsabilitate sau răspundere pentru orice material furnizat de sau conținut pe orice site web al unei terțe părți care este legat de sau către acest site web sau orice utilizare a datelor personale de către o astfel de terță parte.

 

DECLINAREA RĂSPUNDERII

Dacă aveți nevoie de mai multe informații sau aveți orice întrebări legate de declinarea responsabilității site-ului nostru, vă rugăm să ne contactați prin e-mail la info@induce-project.eu.

Deși luăm toate măsurile de precauție rezonabile pentru a preveni virusarea computerului și alte programe rău intenționate pe acest site web, nu ne asumăm nicio răspundere pentru acestea. Informațiile transmise prin intermediul acestui site web vor utiliza rețelele publice de telecomunicații. Nu furnizăm nicio declarație sau garanție că funcționarea acestui site web va fi neîntreruptă sau fără erori și nu ne vom asuma răspunderea cu privire la acest aspect.