Reuniunea de lansare a proiectului UE „iNduce 4.0” a avut loc la Varșovia în data de 12 octombrie 2017. Proiectul iNduce 4.0 – Abordarea formării bazată pe activități practice în domeniul industriei 4.0 pentru o industrie europeană competitivă – se desfășoară în cadrul acțiunii cheie KA2 – Cooperare pentru inovare și schimbul de bune practici în parteneriatul strategic pentru educație și formare profesională.

Proiectul va fi realizat de un consorțiu format din 7 parteneri din 6 țări europene diferite. Toți partenerii au expertiza tehnică pentru a atinge obiectivele proiectului și o vastă experiență de participare și management în proiecte naționale și europene.

Planul de lucru se axează pe implementarea unui proiect anterior în țările UE participante și pe promovarea obiectivelor proiectului la nivel european. Planificarea și monitorizarea atentă și detaliată a activităților proiectului, împreună cu buna cooperare și colaborare între parteneri, reduc șansele de comunicare necorespunzătoare și de conflicte.

Prima întâlnire transnațională de proiect: Polonia, Varșovia