Cea de-a treia întâlnire a proiectului UE „iNduce 4.0” a avut loc la Porto Salvo în data de 12 septembrie 2018. Întâlnirea s-a desfășurat în conformitate cu programul proiectului și a avut ca scop facilitarea procesului de luare a deciziilor pentru mai multe activități în curs de elaborare.

Au fost reprezentate toate instituțiile partenere în proiectul iNduce 4.0, iar întâlnirea a avut loc fără probleme și în mod constructiv.

Echipa a fost salutată mai întâi de UPM (România), care este coordonatorul proiectului și apoi de partenerul gazdă ISQ (Portugalia).

S-a prezentat o situație pentru fiecare dintre activitățile proiectului, în care fiecare dintre instituțiile responsabile a prezentat progresele fiecărui produs, urmată de o planificare detaliată a activităților rămase, pentru a finaliza produsele conform planificărilor. Toți partenerii au prezentat modulele materialelor de instruire de a căror dezvoltare sunt responsabili. De asemenea, s-a discutat cu privire la chestionarul și întrebările testului care va fi creat la sfârșitul cursului de instruire iNduce  4.0. EVBB a prezentat o analiză privind corectitudinea structurii de învățare și feedbackul asupra modulelor dezvoltate până la momentul actual. PCX a prezentat implementarea tehnică a portalului de instruire interactivă. În final, a avut loc și o discuție referitoare la testele pilot care vor fi efectuate de către toți partenerii (12 participanți / țară).

Întâlnirea a continuat cu discuții privind managementul proiectului și raportarea, raportul interimar, detalii financiare, probleme de diseminare și s-a încheiat cu pregătirea activităților din perioada următoare.

A treia întâlnire de proiect în Porto Salvo, Portugalia