iNduce 4.0

Abordarea formării bazată pe activități practice în domeniul Industriei 4.0 pentru o industrie europeană competitivă

 • Programul: Erasmus + 2017
 • Acțiune cheie: Cooperarea pentru inovare și schimbul de bune practici
 • Acțiunea: parteneriate strategice pentru educația și formarea profesională
 • Durata: octombrie 2017 – septembrie 2019

Industria este un pilon central al economiei europene

Provocarea noastră este de a se asigura că toate sectoarele industriale utilizează cele mai bune tehnologii noi și gestionează tranziția către produse și procese digitizate de valoare mai înaltă, cunoscute sub denumirea de „Industria 4.0”.

industry-9

Noile abilități și calificări ale angajaților

Evoluția digitală modifică cerințele pentru angajați în toate etapele lanțului valoric – de la dezvoltare, la producție și până la vânzări. Procesele și modelele de afaceri necesită noi calificări și aptitudini ale angajaților deoarece cunosc o evoluție rapidă bazată pe date.

Scopul proiectului iNduce 4.0 este de a stabili parteneriate de afaceri durabile în domeniul EFP care vizează promovarea învățării la locul de muncă pe tema Industriei 4.0, acordând o atenție deosebită formării în domeniul uceniciei, prin implicarea partenerilor sociali, a companiilor și a furnizorilor de EFP. În același timp, proiectul iNduce 4.0 își propune să abordeze schimbările aduse de cea de-a 4-a revoluție industrială, care va afecta în mod inevitabil sectorul de producție al tuturor membrilor UE.

Obiective specifice

 • Crearea unui pachet flexibil de învățare pentru învățarea la locul de muncă care să ofere cunoștințe tehnice fundamentale pe tema Industriei 4.0.

 • Crearea unei metodologii aprofundate pentru angajații IMM-urilor actuale și viitoare (studenți / ucenici EFP) pe tema Industriei 4.0, stimulând astfel capacitatea IMM-urilor de tranziție prin dezvoltarea competențelor necesare pentru „Fabrica viitorului”.

Grupuri țintă

 • Managerii IMM-urilor din sectorul de producție

 • Șefi de departamente (producție, logistică etc.) în IMM-urile din sectorul de producție

 • Viitorii angajați ai IMM-urilor din sectorul de producție (studenți / ucenici))

 • Furnizori / formatori EFP / consultanți

ACTIVITĂȚILE PRINCIPALE ȘI REZULTATELE

 • O1: Analiză de ultimă oră privind lacunele de cunoștințe pe tema Industriei 4.0.

 • O2: Curs de instruire 4.0, disponibil pe un portal educațional deschis online.

 • O3: Instruire 4.0 Metodologia practică pentru învățarea la locul de muncă.

 • Evenimente de multiplicare.