Σχετικά

Η πρόκλησή μας είναι να διασφαλίσουμε ότι όλοι οι βιομηχανικοί κλάδοι αξιοποιούν τις νέες τεχνολογίες και διαχειρίζονται τη μετάβασή τους σε ψηφιοποιημένα προϊόντα και διαδικασίες υψηλότερης αξίας, γνωστές ως "βιομηχανία 4.0".

Εταίροι

Η κοινοπραξία του έργου INDUCE 4.0 αποτελείται από 7 εταίρους από 6 χώρες, οι οποίοι είναι πολύ διαφορετικοί και ως εκ τούτου θα φέρουν συμπληρωματικές γνώσεις που απαιτούνται λόγω του διεπιστημονικού θέματος του σχεδίου.

Αποτελέσματα

Η κοινοπραξία INDUCE 4.0 αποτελεί μια συνεργασία Επιχειρήσεων-ΚΕΚ-Έρευνας, με στόχο τη δημιουργία ευέλικτης προσέγγισης κατάρτισης βασισμένη στην εργασία. Κάθε αποτέλεσμα του έργου συμβάλει στην επίτευξη αυτού του στόχου.

Εκπαίδευση

Το πρόγραμμα κατάρτισης iNduce 4.0 στοχεύει στον εξοπλισμό των ΜΜΕ και των ενδιαφερόμενων φορέων ΕΕΚ με πρόγραμμα καθοδήγησης και πρόγραμμα μαθητείας. Αποκτήστε τις τεχνικές γνώσεις στον τομέα της Βιομηχανίας 4.0 και τις βάσεις για την οικοδόμηση μιας επαγγελματικής κατάρτισης.