Slide One

Подход за обучение в работна среда в
сферата на Индустрия 4.0 за конкурентоспособна
европейска промишленост

Проект iNduce 4.0

Slide One
Slide One - copy

Стратегическо партньорство за
професионално образование и обучение

Проект iNduce 4.0

Slide One - copy
previous arrow
next arrow

За проекта

Предизвикателството пред нас е да гарантираме, че всички
сектори на промишлеността
използват нови технологии и управляват прехода си към дигитализирани продукти и процеси с по-висока добавена стойност, познати още като Индустрия 4.0.

Партньори

Консорциумът по проект INDUCE 4.0 се състои от 7 партньора от 6 държави с разнообразен опит и взаимодопълващи се знания, които са необходими поради интердисциплинарната тема на проекта.

Интелектуални продукти

Консорциумът по проект INDUCE 4.0 представлява партньорство между бизнеса - сферата на ПОО и научно-изследователските среди, насочено към създаването на гъвкав подход за обучение в работна среда. Всеки един от интелектуалните продукти в рамките на проекта е насочен именно към постигането на тази цел.

Онлайн курс

Обучителен курс iNduce 4.0 има за цел да предостави на МСП и заинтересованите страни в сферата на ПОО менторски план и насоки. Сдобийте се с техническите познания в областта на Индустрия 4.0 и с информация как да създадете обучение на работното място.