Consorțiul INDUCE 4.0 reprezintă un parteneriat de cercetare EFP, care vizează

  • crearea unei abordări flexibile de instruire bazate pe muncă, care va permite IMM-urilor să-și pregătească angajații actuali și viitori (studenți / ucenici) pentru schimbările apărute ca urmare a celei de-a 4-a revoluții industriale;
  • să permită furnizorilor / formatorilor / consultanților EFP să răspundă în mod adecvat nevoilor organizaționale prin realizarea inițiativelor comune de afaceri-EFP, cu accent pe subiectul Industrie 4.0.
Fiecare dintre rezultatele intelectuale ale proiectului urmărește să contribuie la atingerea acestui obiectiv.

O1 vizează cartografierea celor mai importante lacune ale cunoștințelor și abilităților din domeniul Industriei 4.0 și a dificultăților întâlnite de IMM-uri în procesul de organizare a inițiativelor WBL.

O2 furnizează cunoștințele tehnice în domeniul industriei 4.0 și baza de cunoștințe pentru construirea unei formări profesionale.

O3 vizează dotarea IMM-urilor și a părților interesate din domeniul EFP cu un plan de mentorat și un program de ucenicizare adaptat cursului de formare INDUCE 4.0.

O1 / A1: Ancheta grupului țintă – sondaj printre IMM-urile de producție și furnizorii de EFP.
O1 / A2: Analiza legislației în domeniul WBL.
O1 / A3: Pregătirea raportului de țară.
O1 / A4: Efectuarea analizei comparative a tuturor rapoartelor de țară..

Cursul de formare va fi disponibil pe un portal educațional deschis online, pe tema Industriei 4.0 unde utilizatorii vor avea opțiuni de parcurgere a materialelor de studiu și de completare a chestionarelor interactive de auto-testare, precum și schimb de informații și bune practici.

Activități planificate pentru aceast produs intelectual:

O2 / A1: Formularea de specificații din O1;
O2 / A2: Cercetare de birou pe fiecare subiect și schimb de cunoștințe;
O2 / A3: Dezvoltarea conținutului;
O2 / A4: Verificarea materialelor de instruire dezvoltate;
O2 / A5: Implementarea tehnică a portalului de formare interactivă;
O2 / A6: Testarea aplicabilității cursului INDUCE 4.0 pe grupurile țintă ale proiectului;
02 / A7: Rafinarea și finalizarea conținutului și a platformei de instruire.

O3 / A1: Formulează specificațiile din structura de învățare O1 & O2;
O3 / A2: Elaborarea metodologiei practice INDUCE 4.0 pentru WBL;
O3 / A3: Metodologia de revizuire și îmbunătățire – concomitent cu cursul de formare;
O3 / A4 Testarea aplicabilității metodologiei – împreună cu cursul de formare;
O3 / A5: Implementarea îmbunătățirilor în funcție de feedback și finalizarea materialului.