Consorțiul proiectului INDUCE 4.0 este format din 7 parteneri din 6 țări (România, Polonia, Portugalia, Germania, Bulgaria și Cipru), a căror selecție s-a bazat pe următoarele criterii:

  • Expertiza relevantă și experință în contextul activităților proiectului
  • Diversitatea organizațiilor
  • Participarea la proiectele UE
  • Diversitatea geografică și lingvistică a consorțiului
  • Capacitatea de diseminare

Organizațiile partenere sunt foarte diverse și, prin urmare, vor aduce cunoștințe complementare care sunt necesare datorită interdisciplinarității subiectului proiectului.

Persoană de contact
 
Liviu Moldovan – Prorector, Departamentul de Inginerie Industrială și Management
 
38 Gheorghe Marinescu Street, Tîrgu Mureș, 540139, Romania
E: liviu.moldovan@umfst.ro
T: 0040 740 498427

Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu Mureș, România

www.umfst.ro

Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu MureșUMFST, parte a sistemului de învățământ din România, este o instituție de stat pentru învățământul superior și formare profesională creată în 1961, cu o tradiție de 56 de ani, care educă peste 4000 de studenți în prezent, având 287 de angajați. A fost creată ca urmare a nevoii de specialiști în regiunea Mureș.

În cadrul UMFST funcționează Centrul de Instruire și Perfecționare orientat spre dezvoltarea activităților legate de programele educaționale clasice prin formarea profesională inițială și continuă complexă, ca un institut de formare profesională la nivel terțiar, care are o misiune importantă: de a contribui la formarea inițială și continuă a specialiștilor în diverse domenii solicitate de piața muncii.

UMFST are mai mult de 20 de ani de experiență în implementarea proiectelor finanțate de UE, inclusiv proiecte în domeniul învățării pe tot parcursul vieții și dezvoltarea tehnologiilor educaționale e-learning / b-learning / m-learning. UMFST este, de asemenea, acreditată prin Carta Erasmus pentru Învățământul Superior 2014-2012.

Chamber of Commerce and Industry of Mures County
Persoană de contact
 
Steluța Maria Bățagă – Director Executiv al Departamentului de Management
 

Str. Primariei, nr. 1, 540026 Tîrgu Mureș, România
E: programe@cciams.ro
T: 0040 265 269218

Camera de Comerț și Industrie a Județului Mureș - CCIM, România

www.cciams.ro

CCIM a fost înființată în 1990 ca o organizație neguvernamentală, de sine stătătoare, de utilitate publică, care susține interesele comunității de afaceri din județul Mureș.

Județul Mures are o pondere importantă în producția industrială națională (pe locul 8 în țară din 41 de județe). Industria județului Mureș se caracterizează printr-o varietate de industrii prelucrătoare de importanță națională.

De asemenea, CCIM acționează ca furnizor de educație și formare continuă pentru adulți, având ca scop oferirea de cursuri de formare care să sporească în mod constant aptitudinile și capacitatea de angajare pentru a răspunde nevoilor pieței muncii.

În calitate de furnizor de EFP, CCIM organizează în cooperare cu întreprinderile locale cursuri de calificare care răspund cerințelor specifice pieței forței de muncă în sectoare precum: prelucrarea lemnului, fabricarea mobilei, industria automobilelor, fabricarea confecțiilor, industria alimentară, catering și comerț.

Persoană de contact
 
Michał Smater – Director de proiect, Departamentul diviziilor de măsurare
 
Aleje Jerozolimskie 202 02 486, Varșovia, Polonia
E: piap@piap.pl
T: 0048 228 740164

Institutul de Cercetări Industriale pentru Automatizări și Măsurători – PIAP, Polonia

www.piap.pl

Institutul de Cercetare Industrială pentru Automatizări și Măsurători (PIAP) este un institut public de cercetare, care face parte din Top Zece institute de cercetare din Polonia privind dezvoltarea de noi tehnologii. PIAP a fost înființat în 1965 ca un institut național, care a avut ca sarcină de bază pregătirea și implementarea noilor tehnologii, a sistemelor de automatizare, a instalațiilor de producție și a echipamentului de măsurare specializat în diferite ramuri ale industriei.

În prezent, activitățile PIAP se axează pe următoarele domenii:

a) automatizarea și robotizarea proceselor de producție, b) automatizarea transportului între standurile de operare, c) sisteme de control al calității cu tehnică video, d) soluții de învățare automată (inteligență artificială), e) roboții mobili utilizați în scopuri speciale, f) sisteme de măsurare industriale, g) echipamente specializate de măsurare și inspecție, h) reciclarea autovehiculelor.

De asemenea pentru activitățile PIAP sunt importante instruirea și educația. PIAP organizează diferite cursuri de instruire pentru industrie, școli tehnice și studenți.

Persoană de contact
 
Catarina Miranda – Coordonator unitate de cercetare și dezvoltare, Departamentul de Instruire
 
Taguspark Avenida Profesor Dr. Cavaco Silva 33 Talaide 2740 120, Porto Salvo, Portugalia
E: cimiranda@isq.pt
T: 0035 121 423 4045

Institutul pentru Tehnologie și Calitate – ISQ, Portugalia

www.isq.pt

Institutul pentru Tehnologie și Calitate (ISQ) este o instituție tehnologică privată, nonprofit și independentă, înființată în 1965, care desfășoară în prezent operațiuni în peste 40 de țări din întreaga lume (UE, Europa de Est, Africa, America și Asia) ce oferă experiență în inspecții tehnice, asistență tehnică pentru proiecte inginerești, servicii de consultanță și activități de formare, susținute de activități transversale de cercetare și dezvoltare precum și de 16 laboratoare acreditate. ISQ are 1400 de angajați la nivel mondial, dintre care 780 în Portugalia, iar 55% sunt absolvenți de învățământ superior.

Cercetarea, dezvoltarea și inovarea este unul dintre factorii cheie de succes în istoria ISQ în cei aproape 50 de ani de existență. ISQ a realizat peste 400 de colaborări de cercetare și dezvoltare internaționale, cu peste 1200 de parteneri naționali și internaționali, atât industriali, cât și universitari. ISQ promovează transferul de tehnologie pentru industrie, contribuind astfel la „valoare intrinsecă a țărilor” din întreaga lume.

Cu o experiență de peste 25 de ani de participare la proiecte finanțate de UE, ISQ în ansamblu a promovat sau a participat la peste 500 de proiecte, inclusiv proiecte în domeniul învățării de-a lungul vieții, sprijin pentru IMM-uri și dezvoltarea capitalului uman.

Persoană de contact
 
Andreas Koth – Manager de proiect internațional, Departamentul de proiecte internaționale
 
Hegelstrasse 2 39104, Magdeburg, Germania
E: Andreas.koth@evbb.eu
T: 0049 (0) 351 215 239 0

Asociația Europeană a Institutelor de Formare Profesională - EVBB, Germania

www.evbb.eu

Asociația Europeană a Institutelor de Formare Profesională (EVBB) este o asociație europeană umbrelă a cărei membri sunt asociații și care coordonează instituții și furnizori de educație la nivel național, regional și local.
Activitatea obiectivă a EVBB este îmbunătățirea calitativă a educației și formării profesionale în țările europene și o sporire a eforturilor depuse în domeniul educației la nivel european.

EVBB colaborează îndeaproape cu Asociația Europeană de Formare Profesională (EVTA) și organizează conferințe internaționale anuale vizitate de părțile interesate din domeniul EFP din întreaga Europă. În 2016, conferința internațională anuală a fost vizitată de peste 160 de părți interesate.

EVBB face parte din grupul de experți ai Direcției Generale de Ocupare a Forței de Muncă, Afaceri Sociale și Incluziune, fiind astfel un partener redutabil ca rețea europeană ce apără interesele furnizorilor europeni de EFP.

Persoană de contact
 
Admira Boshnyaku – Senior Expert Proiecte și Programe UE
 
Racho Petkov Kazandzhiata Ulica 8 Centrul de Afaceri Adora 1166, Sofia, Bulgaria
E: aboshnyaku@ecq-bg.com
T: 00359 2975 34 71

Centrul European pentru Calitate - ECQ, Bulgaria

www.ecq-bg.com

Centrul European pentru Calitate (ECQ) este o companie de consultanță modernă înființată în anul 2001. Compania este specializată în două domenii: dezvoltarea și managementul proiectelor în cadrul diferitelor programe UE și dezvoltarea și implementarea standardelor internaționale pentru managementul calității. Compania lucrează în strânsă colaborare cu mai mulți parteneri străini, printre care instituții de învățământ și universități, centre de calificare, organizații neguvernamentale, companii de consultanță etc. ECQ are experiență în formarea managerilor și angajaților IMM-urilor în aplicarea diferitelor standarde de calitate.

Imaginea de partener de încredere se bazează pe experiența de 12 ani în consultanța profesională în colaborare cu municipalitățile, asociațiile, camere de comerț, centre de cercetare, întreprinderi, centre educaționale, ONG-uri etc. De la înființare ECQ a dezvoltat, sau a sprijinit realizarea de proiecte pentru mai mult de 70 de întreprinderi, peste 13 proiecte municipale și peste 15 proiecte în cadrul programului de învățare pe tot parcursul vieții (inclusiv acțiunea centralizată 4).

Persoană de contact
 
Yiannos Gregoriou – Manager de proiect
 
Korai 7, Theodoulou Casa 1, Sh.7-9 6010, Larnaca, Cipru
E: info@pcxmanagement.eu
T: 00357 7000 32 32

PCX Calculatoare și sisteme informatice - PCX, Cipru

www.pcxmanagement.eu

Compania PCX Calculatoare și sisteme informatice (Computers & Information Systems Ltd) a fost înființată în 1998 la începutul reformării educaționale datorită tehnologiei și dezvoltării World Wide Web. Viziunea și obiectivul de viață al fondatorilor și acționarilor Companiei, cu o experiență de peste două decenii în domeniu, este dezvoltarea tehnologică și spirituală a Ciprului și cea mai bună poziționare a țării pe harta culturală și socială la nivel mondial.

Părțile interesate în companie au peste 20 de ani de activitate în Cipru și în străinătate în noile tehnologii, computere, internet, multimedia și aplicațiile lor în soluțiile tehnologice pentru afaceri și în educația și formarea profesională. Compania oferă servicii de consultanță pentru soluțiile tehnologice în afaceri, inclusiv dezvoltarea de software. Mai mult, o activitate importantă a companiei este funcționarea centrului său de formare. Centrul de instruire, numit Cybernet Zenon, care face parte din rețeaua CYBERNET TRAINING CENTERS (www.cybernet.ac.cy) cu 15 sucursale în jurul Ciprului. Este cea mai mare rețea de formare din Cipru.
PCX prin centrul său educațional, CYBERNET Zenon, are ca obiectiv menținerea avangardei în sectorul de formare pe piața cipriotă.