Zakres zastosowania

Niniejsze wyjaśnienie naszej polityki prywatności obejmuje charakter, zakres i cel kompilacji i wykorzystania danych osobowych na stronie internetowej: induce-project.eu (zwanej dalej „witryną internetową”). Ta strona jest przeznaczona dla projektu iNduce 4.0 – „Szkolenie oparte na pracy w dziedzinie Przemysłu 4.0 dla konkurencyjnego przemysłu europejskiego” z numerem projektu: 2017-1-RO01-KA202-037222, który został sfinansowany przy wsparciu Komisji Europejskiej, przy wsparciu programu Erasmus Mundus Unii Europejskiej.

Organem odpowiedzialnym za wszystkie dane osobowe zebrane na tej stronie (chyba że niniejsze wyjaśnienie polityki prywatności stanowi inaczej) jest konsorcjum projektu:

 • P1 – UPM – “Petru Maior” University of Tirgu-Mures – Romania
 • P2 – CCIM – Chamber of Commerce and Industry of Mures County – Romania P3 – PIAP – Industrial Research Institute for Automation and Measurements Warsaw – Poland
 • P4 – ISQ – Institute for Technology and Quality Porto Salvo – Portugal
 • P5 – EVBB – European Association of Institutes for Vocational Training Frankfurt Main – Germany
 • P6 – ECQ – European Center for Quality OOD Sofia – Bulgaria
 • P7 – PCX – PCX Computers & Information Systems Ltd, Larnaca – Cyprus

(zwane dalej „my”, „nas” lub „nasze”). O ile niniejsza polityka prywatności nie stanowi inaczej, jesteśmy odpowiedzialnym organem za wszystkie dane osobowe gromadzone na stronie internetowej. Więcej informacji o nas i naszych danych kontaktowych można znaleźć na stronie Kontakt. Nadzór nad ochroną danych dla konsorcjum można uzyskać za pośrednictwem następujących adresów e-mail: info@induce-project.eu.

 

Dane osobowe

Możemy zbierać osobiste dane identyfikacyjne od użytkowników na różne sposoby, w tym między innymi, gdy użytkownicy odwiedzają naszą witrynę, wypełniają formularz, odpowiadają na ankietę oraz w związku z innymi działaniami, usługami, funkcjami lub zasobami, które udostępnić na naszej stronie. Użytkownicy mogą zostać poproszeni o podanie, odpowiednio, adresu e-mail. Użytkownicy mogą jednak odwiedzać naszą Stronę anonimowo. Będziemy zbierać dane osobowe od użytkowników tylko wtedy, gdy dobrowolnie prześlą nam takie informacje. Użytkownicy zawsze mogą odmówić podania osobistych danych identyfikacyjnych, z tym wyjątkiem, że może to uniemożliwić im angażowanie się w pewne działania związane z Witryną.

 

Nieosobowe informacje identyfikacyjne

Możemy zbierać nieosobowe informacje identyfikacyjne o użytkownikach za każdym razem, gdy wchodzą one w interakcję z naszą Witryną. Dane identyfikacyjne nieosobowe mogą obejmować nazwę przeglądarki, rodzaj komputera i informacje techniczne na temat sposobów połączenia Użytkowników z naszą Witryną, takich jak system operacyjny i dostawcy usług internetowych oraz inne podobne informacje.

 

Pliki cookie przeglądarki internetowej

Nasza strona wykorzystuje pliki cookie. Pliki cookie nie zawierają żadnych informacji pozwalających na identyfikację użytkownika, ale dane osobowe, które przechowujemy, mogą być przez nas powiązane z informacjami przechowywanymi w plikach cookie i uzyskanymi z plików cookie. Pliki cookie wykorzystywane na stronie to te, które są ściśle niezbędne do uzyskiwania dostępu i nawigacji, pliki cookie do śledzenia użycia (pliki cookie dotyczące wydajności), zapamiętywania wyborów (plików cookie dotyczących funkcji) i plików cookie, które zapewniają ukierunkowaną treść lub reklamę.

Użytkownik może ustawić przeglądarkę internetową tak, aby odrzucała pliki cookie lub ostrzegała o wysyłaniu plików cookie. Jeśli to zrobi, niektóre części Strony mogą nie działać poprawnie.

 

Jak wykorzystujemy zebrane informacje

iNduce 4.0 może gromadzić i wykorzystywać dane osobowe Użytkowników w następujących celach:

 • Aby uruchomić i obsługiwać naszą Stronę. Możemy potrzebować Twojej zawartości informacyjnej wyświetlającej się na Stronie poprawnie.
 • Aby poprawić obsługę klienta. Informacje, które podajesz, pozwalają nam skuteczniej reagować na zgłoszenia i potrzeby obsługi klienta.
 • Aby spersonalizować doświadczenie użytkownika. Możemy wykorzystywać informacje w formie zbiorczej, aby zrozumieć, w jaki sposób nasi użytkownicy jako grupa korzystają z usług i zasobów udostępnianych w naszej witrynie.
 • Aby ulepszyć naszą Stronę. Możemy wykorzystać dostarczone przez Ciebie opinie, aby ulepszyć nasze produkty i usługi.
 • Aby uruchomić ankietę lub inną funkcję witryny.
 • Aby wysyłać informacje o użytkownikach, które zgodziły się otrzymywać na tematy, które naszym zdaniem będą dla nich interesujące.
 • Aby wysłać okresowe wiadomości e-mail

 

Jak chronimy twoje dane

Przyjmujemy odpowiednie procedury gromadzenia danych, przechowywania i przetwarzania oraz środki bezpieczeństwa w celu ochrony przed nieautoryzowanym dostępem, zmianą, ujawnieniem lub zniszczeniem Twoich danych osobowych, nazwy użytkownika, hasła, informacji o transakcjach i danych przechowywanych na naszej Stronie.

 

Udostępnianie Twoich danych osobowych

Nie sprzedajemy, nie handlujemy ani nie wypożyczamy danych osobowych użytkowników do innych osób. Możemy udostępniać generowane zbiorcze dane demograficzne niezwiązane z żadnymi osobistymi danymi identyfikacyjnymi dotyczącymi użytkowników i użytkowników z naszymi partnerami biznesowymi, zaufanymi podmiotami stowarzyszonymi i reklamodawcami w celach opisanych powyżej.

 

Elektroniczne biuletyny

Jeśli Użytkownik zdecyduje się włączyć naszą listę mailingową, otrzyma e-maile, które mogą zawierać nowości i aktualizacje Projektu. Jeśli w dowolnym momencie Użytkownik chce zrezygnować z otrzymywania przyszłych wiadomości e-mail, Użytkownik może skontaktować się z nami za pośrednictwem naszej Witryny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej [info@induce-project.eu].

 

Witryny stron trzecich

Użytkownicy mogą znaleźć reklamy lub inne treści na naszej Stronie, które prowadzą do stron i usług naszych partnerów, sponsorów i innych stron trzecich. Nie kontrolujemy treści ani linków, które pojawiają się w tych witrynach i nie ponosimy odpowiedzialności za praktyki stosowane przez witryny powiązane z naszą Witryną. Ponadto te witryny lub usługi, w tym ich treść i linki, mogą się ciągle zmieniać. Te witryny i usługi mogą mieć własne polityki prywatności i zasady obsługi klienta. Przeglądanie i interakcja na jakiejkolwiek innej stronie internetowej, w tym witrynach, które mają link do naszej Witryny, podlega warunkom i zasadom tej witryny.

 

Zmiany w polityce prywatności

iNduce 4.0 ma prawo do aktualizacji niniejszej polityki prywatności w dowolnym momencie. Kiedy to zrobimy, zamieścimy powiadomienie na głównej stronie naszej witryny. Zachęcamy użytkowników do częstego sprawdzania tej strony pod kątem wszelkich zmian, aby być na bieżąco z informacjami na temat tego, w jaki sposób pomagamy chronić gromadzone przez nas dane osobowe. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że jego obowiązkiem jest okresowe przeglądanie niniejszej polityki prywatności i zapoznawanie się z jej modyfikacjami.

 

Twoja akceptacja tych warunków

Korzystając z tej Witryny, wyrażasz zgodę na te zasady. Jeśli nie zgadzasz się z tymi zasadami, nie korzystaj z naszej Witryny. Dalsze korzystanie z Witryny po opublikowaniu zmian w tych zasadach zostanie uznane za Twoją akceptację tych zmian.

 

Kontakt z nami

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Polityki prywatności, praktyk tej witryny lub kontaktów z tą witryną, skontaktuj się z nami.

Nicolae Iorga Street 1, Rumunia

(+402) 652 622 75

info@induce-project.eu