Ta strona internetowa jest obsługiwana przez konsorcjum projektu iNduce 4.0 – „Szkolenie oparte na pracy w zakresie przemysłu 4.0 dla konkurencyjnego przemysłu europejskiego” z numerem projektu: 2017-1-RO01-KA202-037222, który został sfinansowany przy wsparciu Komisja Europejska, przy wsparciu programu Erasmus + Unii Europejskiej.

Konsorcjum projektu:

 • P1 – UPM – “Petru Maior” University of Tirgu-Mures – Romania
 • P2 – CCIM – Chamber of Commerce and Industry of Mures County – Romania P3 – PIAP – Industrial Research Institute for Automation and Measurements Warsaw – Poland
 • P4 – ISQ – Institute for Technology and Quality Porto Salvo – Portugal
 • P5 – EVBB – European Association of Institutes for Vocational Training Frankfurt Main – Germany
 • P6 – ECQ – European Center for Quality OOD Sofia – Bulgaria
 • P7 – PCX – PCX Computers & Information Systems Ltd, Larnaca – Cyprus

 

OGÓLNE WARUNKI

 • Rozumiesz, że twoje treści mogą być przesyłane niezaszyfrowane i obejmują (a) transmisje w różnych sieciach; oraz (b) zmiany w celu dostosowania się i dostosowania do wymagań technicznych związanych z łączeniem sieci lub urządzeń.
 • Zgadzasz się nie powielać, powielać, kopiować, sprzedawać, odsprzedawać ani wykorzystywać żadnej części Usługi, korzystania z Usługi ani dostępu do Usługi ani żadnego kontaktu na stronie internetowej, za pośrednictwem której świadczona jest usługa, bez naszej wyraźnej pisemnej zgody.
 • Nagłówki użyte w niniejszej umowie zostały zamieszczone wyłącznie dla wygody i nie ograniczają ani nie wpływają w żaden inny sposób na niniejsze Warunki.

ZASADY

Uzyskując dostęp do strony internetowej pod adresem https://induce-project.eu, zgadzasz się na przestrzeganie niniejszych warunków świadczenia usług, wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji oraz zgadzasz się, że jesteś odpowiedzialny za przestrzeganie wszelkich obowiązujących przepisów lokalnych. Jeśli nie zgadzasz się z którymkolwiek z tych warunków, nie możesz korzystać z tej witryny lub uzyskać do niej dostępu. Materiały zawarte na tej stronie są chronione prawem autorskim i prawem znaków towarowych.

PRAWA AUTORSKIE

Szanujemy własność intelektualną innych osób i prosi się, aby użytkownicy naszej Strony robili to samo. W związku z naszą Witryną przyjęliśmy i wdrożyliśmy politykę respektującą prawo autorskie, która przewiduje usunięcie wszelkich materiałów naruszających prawa autorskie oraz wygaśnięcie użytkowników naszej witryny internetowej, którzy wielokrotnie naruszają prawa własności intelektualnej, w tym prawa autorskie.

O ile nie wskazano inaczej, zastrzegamy sobie wszelkie prawa autorskie do zawartości i projektu tej witryny. Posiadamy wszystkie takie prawa autorskie lub wykorzystujemy je na podstawie licencji lub obowiązującego prawa. Możesz zrobić tymczasową kopię całości lub części tej strony na swoim komputerze lokalnym wyłącznie w celu jej oglądania i wydrukować jeden wydruk całej strony tej strony do użytku osobistego, pod warunkiem, że wszelkie uwagi dotyczące praw autorskich na tej stronie są nie usunięte. Nie możesz, w żadnej formie:

 • reprodukować, adaptować, transmitować, drukować, wyświetlać, publikować ani tworzyć dzieł pochodnych z jakiejkolwiek części treści lub projektu tej strony internetowej;
 • spowodować, że którakolwiek z treści strony internetowej zostanie oprawiona lub osadzona w innej witrynie internetowej

z wyjątkiem naszej uprzedniej pisemnej zgody.

ŁĄCZENIE

Ta strona internetowa może zawierać linki do innych stron internetowych. Nie popieramy ani nie przyjmujemy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek materiały dostarczone przez jakąkolwiek stronę trzecią, które są linkowane z lub na tej stronie internetowej lub z jakimkolwiek wykorzystaniem danych osobowych przez taką stronę trzecią.

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Jeśli potrzebujesz więcej informacji lub masz jakieś pytania dotyczące zastrzeżenia naszej strony, prosimy o kontakt przez e-mail na info@induce-project.eu.

Chociaż podejmujemy wszelkie uzasadnione środki ostrożności w celu zapobiegania wirusom komputerowym i innym złośliwym programom na tej stronie internetowej, nie ponosimy za nie odpowiedzialności. Informacje przekazywane za pośrednictwem tej strony będą przekazywane przez publiczne sieci telekomunikacyjne. Nie składamy żadnych oświadczeń ani nie gwarantujemy, że działanie niniejszej strony internetowej będzie nieprzerwane lub wolne od błędów i zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu.