Trzecie spotkanie unijnego projektu „iNduce 4.0” odbyło się w Porto Salvo 12 września 2018 r. Spotkanie odbyło się zgodnie z harmonogramem projektu i miało na celu omówienie postępu prac zadań, które są obecnie opracowywane. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele wszystkich partnerów, a spotkanie przebiegło sprawnie i konstruktywnie.

Zespół został powitany przez UPM (Rumunia), który jest liderem projektu, a następnie przez ISQ (Portugalia), który był partnerem goszczącym.

Dla każdego z zadań przedstawiono obecny stan realizacji oraz postępy każdego produktu, a następnie dokładnie zaplanowano pozostałe działania w celu ukończenia gotowych produktów zgodnie z harmonogramem. Wszyscy partnerzy przedstawili moduły materiałów szkoleniowych, za które byli odpowiedzialni, w celu zatwierdzenia opracowanego materiału. Odbyła się również dyskusja na temat testów, które zostaną utworzone na koniec szkolenia iNduce 4.0. EVBB przedstawił wniosek dotyczący korekty struktury uczenia się i opinii na temat istniejących opracowanych modułów. PCX zaprezentowało wdrożenie techniczne interaktywnego portalu szkoleniowego. Odbyła się także dyskusja na temat testów pilotażowych, które przeprowadzą wszyscy partnerzy (12 uczestników / kraj).

W dalszej części spotkania przedyskutowano procesy dotyczące zarządzania i sprawozdawczości, raportu okresowego, szczegółów finansowych, kwestii rozpowszechniania i zakończono przygotowaniem planu prac na kolejny okres realizacji projektu.

Trzecie spotkanie projektowe w Porto Salvo, Portugalia