Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub potrzebujesz dodatkowych informacji dotyczących naszych usług, skontaktuj się z partnerem wiodącym Uniwersytet Medycyny, Farmacji, Nauk i Technologii Tîrgu Mureș pod numerem (+402) 65262275 lub wypełnij poniższy formularz.

Informacje kontaktowe

  • Dr Liviu MOLDOVAN, wicerektor, Wydział Inżynierii Przemysłowej i Zarządzania
  • 38 Gheorghe Marinescu Street, Tîrgu Mureș, 540139, Rumunia
  • (+402) 652 622 75
  • info@induce-project.eu

Formularz kontaktowy