Conform sondajului global PwC din 2016 privind Industria 4.0 în rândul IMM-urilor, respondenții raportează că cea mai mare provocare în implementarea acesteia nu este alegerea tehnologiei potrivite ci lipsa culturii digitale și a competențelor în întreprinderi.

Proiectul iNduce 4.0, finanțat prin programul Erasmus +, acțiunea-cheie „Cooperarea pentru inovare și schimbul de bune practici, parteneriate strategice pentru educație și formare profesională” este preocupat în primul rând de acest subiect.
Prin newsletterul nostru dorim să vă informăm periodic despre progresul și continuarea proiectului.

„INduce 4.0 – Abordarea formării bazată pe muncă în domeniul Industriei 4.0 pentru o industrie europeană competitivă” a început în octombrie 2017.

În conformitate cu Agenda pentru noi competențe pentru Europa „Munca în industrie la toate nivelurile, de la operatori la ingineri și personal administrativ va consta din ce în ce mai mult în proiectarea, întreținerea și supravegherea mașinilor inteligente care ajută la îndeplinirea sarcinilor de muncă. Acest lucru va necesita niveluri diferite de calificare. Viitoarele locuri de muncă vor necesita o combinație adecvată de abilități de bază, soft și tehnice, în special abilități digitale și de afaceri specifice pe care sistemele de educație și formare nu le abordează în totalitate. Industria are un rol activ în definirea și formarea abilităților și a competențelor cheie „.
În acest scop, am stabilit obiectivul de a dezvolta un pachet flexibil de învățare pentru învățarea la locul de muncă care să vizeze furnizarea de cunoștințe tehnice fundamentale pe tema Industriei 4.0, precum și un instrument cuprinzător echipat cu un plan de mentorat pas cu pas și ghiduri.

Ce s-a întâmplat până acum?

În octombrie 2017, a avut loc prima întâlnire de proiect cu toți partenerii europeni la Varșovia, Polonia. S-au discutat planificarea, obiectivele și procedurile ulterioare în derularea proiectului. Echipa de proiect a început să efectueze o analiză privind decalajele în cunoștințele și abilitățile pe tema Industriei 4.0 și cerințele pentru WBL.

După încheierea analizei în ianuarie 2018, partenerii vor lucra la elaborarea unui raport. Următoarea întâlnire transnațională de proiect va avea loc în aprilie 2018 la Larnaca, Cipru, unde pe baza rezultatelor analizei va fi elaborat un prim concept pentru pachetul flexibil de învățare la locul de muncă INDUCE 4.0.


Descarca Buletin informativ No1, Decembrie 2017

 

 

Buletin informativ No1, Decembrie 2017