Programul Erasmus + este programul UE în domeniul educației, formării, tineretului și sportului în Europa.

Scopul programului Erasmus + este de a contribui la strategia Europa 2020 pentru creștere economică, locuri de muncă, echitate socială și incluziune, precum și obiectivele ET2020, cadrul strategic al UE pentru educație și formare. De asemenea, programul Erasmus + urmărește să promoveze dezvoltarea durabilă a partenerilor săi în domeniul învățământului superior și să contribuie la realizarea obiectivelor Strategiei UE pentru tineret.

Problemele specifice abordate de program cuprind:

  • Reducerea șomajului, în special în rândul tinerilor.
  • Promovarea învățării în rândul adulților, în special pentru noile competențe și abilități cerute de piața forței de muncă.
  • Încurajarea tinerilor să participe la democrația europeană.
  • Sprijinirea inovării, cooperării și reformei.
  • Reducerea abandonului școlar timpuriu.
  • Promovarea cooperării și mobilității cu țările partenere ale UE.

Programul Erasmus + se derulează în perioada 2014-2020 și oferă granturi pentru acțiuni și activități în domeniile educației, formării, tineretului și sportului în toate sectoarele învățării de-a lungul vieții, inclusiv învățământul superior, educația și formarea profesională, educația adulților, activitățile școlare și tineret.

Pentru mai multe informații, faceți clic aici.