Четвърта среща по проекта в Манхайм, Германия

На 3-ти и 4-ти април 2019 г. в Манхайм се проведе четвъртата среща по европейския проект „iNduce 4.0„. Срещата се проведе съгласно графика на проекта и беше насочена към вземане на решения относно някои важни задачи по проекта, които са