Η τέταρτη συνάντηση του ευρωπαϊκού έργου iNduce 4.0 πραγματοποιήθηκε στο Mannheim της Γερμανίας στις 3 και 4 Απριλίου του 2019. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του σχεδίου και στόχος της ήταν η λήψη αποφάσεων για διάφορα καθήκοντα που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Όλοι οι εταίροι εκπροσωπήθηκαν και η συνάντηση διεξήχθη ομαλά και εποικοδομητικά.

Την ομάδα υποδέχτηκε αρχικά η UPM (Ρουμανία), ο συντονιστής του έργου, και στη συνέχεια η EVBB (Γερμανία), η διοργανώτρια εταιρεία.

Υπήρξε συζήτηση σχετικά με τις τελικές εκδόσεις του εκπαιδευτικού προγράμματος iNduce 4.0 καθώς και τις μεταφράσεις τους στις εθνικές γλώσσες των εταίρων.

Η EVBB παρουσίασε το αποτέλσμα 3- Πρακτική μεθοδολογία για τη μάθηση στην εργασία, η οποία θα μεταφραστεί και στις εθνικές γλώσσες όλων των εταίρων. Η PCX παρουσίασε την εξέλιξη της ηλεκτρονικής πλατφόρμας και τις δύο πρώτες ενότητες (Ενότητα 1 και Ενότητα 2) που είναι έτοιμες στην πλατφόρμα. Τέλος, έγινε τελική συζήτηση για τις πιλοτικές δοκιμές που θα πραγματοποιηθούν από όλους τους εταίρους (12 συμμετέχοντες / χώρα) από τον Ιούλιο του 2019.

Η συνάντηση συνεχίστηκε με διαδικασίες διαχείρισης και υποβολής εκθέσεων, οικονομικών λεπτομερειών, θέματα διάδοσης και ολοκληρώθηκε με την προετοιμασία των επόμενων βημάτων των εταίρων.

4th meeting

4η συνάντηση έργου στο Mannheim της Γερμανίας