Първата среща по европейския проект iNduce 4.0 се проведе във Варшава на 12 октомври 2017 г. Проектът iNduce 4.0 – „Подход за обучение в работна среда в сферата на Индустрия 4.0 за конкурентоспособна европейска промишленост“ се изпълнява в рамките на КД 2 – Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики, дейност: Стратегически партньорства за професионално образование и обучение.

Проектът ще бъде изпълнен от консорциум от 7 партньора от 6 различни европейски страни. Всички партньори разполагат с техническите познания и експертиза за постигане целите на проекта, както и с богат опит в участието и управлението на национални и европейски проекти.

Работният план на срещата бе съсредоточен върху изпълнението на предходни проекти в участващите европейски страни и начините за популяризирането на целите на проекта на европейско ниво. Беше поставен акцент върху внимателното и подробно планиране и мониторинг на дейностите по проекта, с цел гарантиране на гладко сътрудничество между партньорите за намаляване вероятността от възникване на недоразумения и конфликти.

Първа проектна среща: Полша, Варшава