Четвърта среща по проекта в Манхайм, Германия

На 3-ти и 4-ти април 2019 г. в Манхайм се проведе четвъртата среща по европейския проект „iNduce 4.0„. Срещата се проведе съгласно графика на проекта и беше насочена към вземане на решения относно някои важни задачи по проекта, които са

Трета среща по проекта в Порто Салво, Португалия

На 12 септември 2018 г. в Порто Салво се проведе третата среща по европейския проект „iNduce 4.0„. Срещата се проведе съгласно графика на проекта и беше насочена към вземане на решения относно някои важни задачи по проекта, които са в

Втора среща по проекта в Ларнака, Кипър

На 18 април 2018 г. в Ларнака се проведе втората среща по европейския проект „iNduce 4.0„. Срещата се проведе съгласно графика на проекта и беше насочена към вземане на решения относно някои важни задачи по проекта, които са в процес

Бюлетин № 1, декември 2017 г.

Основното предизвикателство според респондентите в глобалното проучване на PwC във връзка с Индустрия 4.0 през 2016г., е не изборът на правилната технология, а липсата на дигитална култура и умения в техните организации. В тази връзка, проектът iNduce 4.0, финансиран по

Първа проектна среща: Полша, Варшава

Първата среща по европейския проект iNduce 4.0 се проведе във Варшава на 12 октомври 2017 г. Проектът iNduce 4.0 – „Подход за обучение в работна среда в сферата на Индустрия 4.0 за конкурентоспособна европейска промишленост“ се изпълнява в рамките на