Η εναρκτήρια συνάντηση του σχεδίου της ΕΕ “iNduce 4.0” πραγματοποιήθηκε στη Βαρσοβία στις 12 Οκτωβρίου 2017. Το έργο iNduce 4.0 – Κατάρτιση με βάση την εργασία στον τομέα της βιομηχανίας 4.0 για την ανταγωνιστική ευρωπαϊκή βιομηχανία – εντάσσεται στον KA2 – Συνεργασία για της καινοτομίας και της ανταλλαγής ορθών πρακτικών για τη στρατηγική εταιρική σχέση για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση.

Το έργο θα διεξαχθεί από κοινοπραξία 7 εταίρων από 6 διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες. Όλοι οι εταίροι διαθέτουν τεχνική εμπειρογνωμοσύνη για την επίτευξη των στόχων του έργου και μεγάλη εμπειρία από τα εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα συμμετοχής και διαχείρισης.

Το πρόγραμμα εργασίας επικεντρώνεται στην εφαρμογή ενός προηγούμενου έργου στις συμμετέχουσες χώρες της ΕΕ και στην προώθηση των στόχων του έργου σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο προσεκτικός και λεπτομερής προγραμματισμός και παρακολούθηση των δραστηριοτήτων του έργου, μαζί με την ομαλή συνεργασία και συνεργασία μεταξύ των εταίρων, μειώνουν την πιθανότητα κακής επικοινωνίας και συγκρούσεων.

Εναρκτήρια συνάντηση: Πολωνία, Βαρσοβία