Αυτή η ιστοσελίδα λειτουργεί από την κοινοπραξία του Έργου iNduce 4.0 – ‘Work-based training approach in the field of Industry 4.0 for competitive European Industry’ με αριθμό έργου 2017-1-RO01-KA202-037222, το οποίο χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με την υποστήριξη του προγράμματος Erasmus + της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κοινοπραξία Έργου:

 • Εταίρος 1 – UPM – Πανεπιστήμιο Petru Maior, Ρουμανία
 • Εταίρος 2 – CCIM – Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Επαρχίας Mures, Ρουμανία
 • Εταίρος 3 – PIAP – Ινστιτούτο Βιομηχανικών Ερευνών Αυτοματισμού και Μετρήσεων, Πολωνία
 • Εταίρος 4 – ISQ – Ινστιτούτο Τεχνολογίας και Ποιότητας, Πορτογαλία
 • Εταίρος 5 – EVBB – Ευρωπαϊκή Ένωση Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης, Γερμανία
 • Εταίρος 6 – ECQ – Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ποιότητα, Βουλγαρία
 • Εταίρος 7 – PCX – PCX Computers & Information Systems Lt, Κύπρος

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

 • Κατανοείτε ότι το περιεχόμενό σας μπορεί να μεταφερθεί χωρίς κρυπτογράφηση και να περιλαμβάνει (α) μεταδόσεις σε διάφορα δίκτυα. και (β) αλλαγές για τη συμμόρφωση και προσαρμογή στις τεχνικές απαιτήσεις της σύνδεσης δικτύων ή συσκευών.
 • Συμφωνείτε να μην αναπαράγετε, αντιγράψετε, αντιγράψετε, πωλήσετε, μεταπωλήσετε ή εκμεταλλευτείτε οποιοδήποτε τμήμα της Υπηρεσίας, χρήση της Υπηρεσίας ή πρόσβαση στην Υπηρεσία ή οποιαδήποτε επαφή στην ιστοσελίδα μέσω της οποίας παρέχεται η υπηρεσία χωρίς ρητή γραπτή άδεια από εμάς .
 • Οι επικεφαλίδες που χρησιμοποιούνται σε αυτή τη συμφωνία περιλαμβάνονται για λόγους ευκολίας και δεν θα περιορίσουν ή θα επηρεάσουν με οποιονδήποτε άλλο τρόπο αυτούς τους Όρους.

 

ΚΑΝΟΝΕΣ

Με την επίσκεψη στον ιστότοπο https://induce-project.eu συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τους παρόντες όρους παροχής υπηρεσιών, όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς και συμφωνείτε ότι είστε υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με τους ισχύοντες τοπικούς νόμους. Εάν δεν συμφωνείτε με οποιονδήποτε από αυτούς τους όρους, απαγορεύεται η χρήση ή η πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο. Το υλικό που περιέχεται σε αυτόν τον ιστότοπο προστατεύεται από την ισχύουσα νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων και εμπορικών σημάτων.

 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Σεβόμαστε την πνευματική ιδιοκτησία των άλλων και ζητά από τους χρήστες του ιστότοπού μας να κάνουν το ίδιο. Σε σχέση με τον ιστότοπό μας, έχουμε υιοθετήσει και εφαρμόσει μια πολιτική που σέβεται το νόμο περί πνευματικών δικαιωμάτων, η οποία προβλέπει την απομάκρυνση τυχόν παραβιαζόμενων υλικών και τον τερματισμό των χρηστών του ιστότοπού μας που επαναλαμβάνουν παραβάτες δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

Εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά, διατηρούμε όλα τα πνευματικά δικαιώματα στο περιεχόμενο και το σχεδιασμό αυτού του ιστότοπου. Διαθέτουμε όλα αυτά τα πνευματικά δικαιώματα ή τα χρησιμοποιούμε βάσει άδειας ή εφαρμοστέου δικαίου. Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα προσωρινό αντίγραφο ολόκληρης ή μέρους αυτού του ιστότοπου στον τοπικό σας υπολογιστή με αποκλειστικό σκοπό την προβολή του και να εκτυπώσετε ένα μόνο έντυπο αντίγραφο ολόκληρης της σελίδας αυτής της ιστοσελίδας για προσωπική χρήση, υπό την προϋπόθεση ότι οποιαδήποτε ειδοποίηση πνευματικών δικαιωμάτων σε μια τέτοια σελίδα δεν καταργείται. Δεν επιτρέπεται σε καμία μορφή:

 • να αναπαραγάγει, να προσαρμόσει, να μεταδώσει, να εκτυπώσει, να προβάλει, να δημοσιεύσει ή να δημιουργήσει παράγωγα έργα από οποιοδήποτε μέρος του περιεχομένου ή του σχεδιασμού αυτού του δικτυακού τόπου
 • να προκαλέσει το περιεχόμενο του ιστότοπου να πλαισιώνεται ή να ενσωματώνεται σε άλλο ιστότοπο

χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεσή μας.

 

ΣΥΝΔΕΣΗ

Αυτός ο ιστότοπος ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους. Δεν εγκρίνουμε ή δεχόμαστε καμία ευθύνη ή ευθύνη για οποιοδήποτε υλικό παρέχεται από ή περιλαμβάνεται σε οποιονδήποτε ιστότοπο τρίτου μέρους που συνδέεται από ή προς αυτόν τον ιστότοπο ή οποιαδήποτε χρήση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από το συγκεκριμένο τρίτο μέρος.

 

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

Εάν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες ή έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με τη δήλωση αποποίησης ευθύνης του ιστότοπού μας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@induce-project.eu.

Παρόλο που λαμβάνουμε όλες τις εύλογες προφυλάξεις για την αποφυγή ιών υπολογιστών και άλλων κακόβουλων προγραμμάτων σε αυτόν τον ιστότοπο, καμία ευθύνη δεν γίνεται δεκτή γι’ αυτούς. Οι πληροφορίες που μεταδίδονται μέσω αυτής της ιστοσελίδας θα μεταβιβαστούν στα δημόσια τηλεπικοινωνιακά δίκτυα Δεν δηλώνουμε ή εγγυόμαστε ότι η λειτουργία αυτού του ιστότοπου θα είναι αδιάκοπη ή χωρίς σφάλματα και δεν θα φέρει καμία ευθύνη σε σχέση με αυτό.