4η συνάντηση έργου στο Mannheim της Γερμανίας

Η τέταρτη συνάντηση του ευρωπαϊκού έργου iNduce 4.0 πραγματοποιήθηκε στο Mannheim της Γερμανίας στις 3 και 4 Απριλίου του 2019. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του σχεδίου και στόχος της ήταν η λήψη αποφάσεων για διάφορα καθήκοντα που

3η διακρατική συνάντηση έργου στο Porto Salvo, Πορτογαλία

Η τρίτη συνάντηση Έργου της ΕΕ “iNduce 4.0” πραγματοποιήθηκε στο Porto Salvo, στις 12 Σεπτεμβρίου 2018. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του έργου και στόχο είχε τη διευκόλυνση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων για διάφορα καθήκοντα που βρίσκονται στο

2η συνάντηση έργου στη Λάρνακα, Κύπρος

Η 2η συνάντηση του έργου “iNduce 4.0” πραγματοποιήθηκε στη Λάρνακα στις 18 Απριλίου 2018. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του έργου, και στόχος της ήταν να πραγματοποιηθεί διαδικασία λήψης αποφάσεων για διάφορα καθήκοντα που βρίσκονται σε εξέλιξη. Όλοι

Ενημερωτικό Δελτίο No1, Δεκέμβριος 2017

Σύμφωνα με την έρευνα του PwC Global, 2016, σχετικά με τη Βιομηχανία 4.0 μεταξύ των ΜΜΕ, οι ερωτηθέντες αναφέρουν ότι η μεγαλύτερη πρόκληση στην εφαρμογή δεν είναι η επιλογή της σωστής τεχνολογίας. Είναι η έλλειψη ψηφιακής κουλτούρας και δεξιοτήτων. Το

Εναρκτήρια συνάντηση: Πολωνία, Βαρσοβία

Η εναρκτήρια συνάντηση του σχεδίου της ΕΕ “iNduce 4.0” πραγματοποιήθηκε στη Βαρσοβία στις 12 Οκτωβρίου 2017. Το έργο iNduce 4.0 – Κατάρτιση με βάση την εργασία στον τομέα της βιομηχανίας 4.0 για την ανταγωνιστική ευρωπαϊκή βιομηχανία – εντάσσεται στον KA2