Втора среща по проекта в Ларнака, Кипър

На 18 април 2018 г. в Ларнака се проведе втората среща по европейския проект „iNduce 4.0„. Срещата се проведе съгласно графика на проекта и беше насочена към вземане на решения относно някои важни задачи по проекта, които са в процес

Първа проектна среща: Полша, Варшава

Първата среща по европейския проект iNduce 4.0 се проведе във Варшава на 12 октомври 2017 г. Проектът iNduce 4.0 – „Подход за обучение в работна среда в сферата на Индустрия 4.0 за конкурентоспособна европейска промишленост“ се изпълнява в рамките на