Първа проектна среща: Полша, Варшава

Първата среща по европейския проект iNduce 4.0 се проведе във Варшава на 12 октомври 2017 г. Проектът iNduce 4.0 – „Подход за обучение в работна среда в сферата на Индустрия 4.0 за конкурентоспособна европейска промишленост“ се изпълнява в рамките на