Област на приложение

Настоящата политика за поверителност обхваща естеството, обхвата и целта на събирането и използването на лични данни на уебсайта induce-project.eu (по-долу наричан „уебсайт”). Уебсайтът е за проект iNduce 4.0 – „Подход за обучение в работна среда в сферата на Индустрия 4.0 за конкурентоспособна европейска промишленост” с номер на проект: 2017-1-RO01-KA202-037222, който е финансиран с подкрепа от Европейската комисия чрез програма Еразъм+ на Европейския съюз.

 

Органът, отговорен за всички лични данни на този уебсайт (освен ако в настоящата Политика е посочено друго) е консорциумът по проекта:

 • P1 – UPM – Университет „Петру Майор” Търгу Муреш – Румъния
 • P2 – CCIM – Търговско-промишлена камара на окръг Муреш – Румъния
 • P3 – PIAP – Индустриален научен институт за автоматизация и измервания Варшава – Полша
 • P4 – ISQ – Институт за технологии и качество Порто Салво – Португалия
 • P5 – EVBB – Европейска асоциация на институциите за професионално обучение Франкфурт Майн – Германия
 • P6 – ECQ – Европейски център за качество ООД София – България
 • P7 – PCX – PCX Компютри и информационни системи, Ларнака – Кипър

(по-долу наричан „ние”, „нас”, „ни”). Освен ако в настоящата Политика за поверителност е посочено друго, ние сме отговорният орган за всички лични данни, които се събират на уебсайта. Допълнителна информация за нас и нашите данни за контакт може да намерите на страницата „Контакт”. Връзка с отговорниците за защита на данните в консорциума може да се осъществи по имейл на адрес: info@induce-project.eu.

 

Лични данни

Може да събираме лични данни от Потребителите по редица начини, включително, но без да се ограничават до, посещение на сайта, попълване на формуляр, отговор в запитване, както и във връзка с други дейности, услуги, функционалности или ресурси, които предоставяме на нашия уебсайт. От потребителите може да се изисква, при необходимост, да предоставят имейл адреса си. Потребителите обаче могат да посещават нашия уебсайт анонимно. Ние събираме лични данни от Потребителите само ако доброволно ни предоставят такава информация. Потребителите могат винаги да откажат да предоставят лични данни, но това може да не им позволи да участват в определени дейности на уебсайта.

 

Нелични данни

Може да събираме нелични данни относно Потребителите при влизане в нашия уебсайт. Неличните данни могат да включват име на браузер, вид компютър и техническа информация относно начина на свързване с уебсайта, като операционна система и доставчици на интернет услуги и друга сходна информация.

 

Бисквитки на браузера

Нашият уебсайт използва бисквитки. Бисквитките не съдържат информация, която може да Ви индентифицира, но личните данни, които съхраняваме за вас, могат да бъдат свързани от нас с информацията, съхранявана в и получена от бисквитките. Бисквитките, използвани на уебсайта, включват такива, които са строго необходими за достъп и навигация, бисквитки, които проследяват използването на уебсайта (бисквитки за представяне), запаметяват Вашия избор (бисквитки за функционалност), както и бисквитки, които Ви предоставят таргетирано съдържание или реклама.

Потребителят може да избере да настрои браузера си така, че да забрани съхраняването на бисквитки, или да получава известия при изпращане на бисквитки. Имайте предвид, че това може да доведе до неправилно функциониране на части от уебсайта.

 

Как използваме събраната информация

iNduce 4.0 може да събира и използва лични данни на потребителите за следните цели:

 • За управление и работа на този уебсайт. Може да се нуждаем от Вашите данни с оглед правилното представяне на съдържание на уебсайта.
 • За подобряване на обслужването на клиенти. Информацията, която предоставяте, ни помага да отговаряме на Вашите клиентски искания и нужди по ефективен начин.
 • За персонализиране на потребителското Ви преживяване. Може да използваме обобщена информация, за да разбираме как нашите потребители като група използват услугите и ресурсите, предоставени на нашия уебсайт.
 • За подобряване на нашия уебсайт. Може да използваме обратната връзка, която давате, за да подобряваме нашите продукти и услуги.
 • За извършване на проучване или използване на друга функционалност на уебсайта.
 • За изпращане до потребителите на информация, която са се съгласили да получават, относно теми, които според нас са интересни за тях.
 • За изпращане на периодични имейли.

 

Как защитаваме Вашата информация

Ние прилагаме подходящи практики за събиране, съхраняване и обработване на данни, както и мерки за сигурност за защита от неупълномощен достъп, промяна, разкриване или разрушаване на вашата лична информация, потребителско име, парола, информация за операциите и данните, съхранявани на нашия уебсайт.

 

Споделяне на Вашите лични данни

Ние не продаваме, търгуваме с или отдаваме лични данни на потребителите на други лица. Може да споделяме генерична обобщена демографска информация, която не е свързана с лични данни, по отношение на посетители и потребители, с нашите бизнес партньори, доверени свързани лица и рекламодатели, с посочените по-горе цели.

 

Електронен нюзлетър

Ако даден потребител реши да се включи в нашия списък за получаване на имейли, той ще получава имейли, които могат да съдържат информация за новини и последни развития по Проекта. Ако, в който и да е момент, Потребителят иска да не получава повече имейли, той може да се свърже с нас чрез уебсайта или по имейл [info@induce-project.eu].

 

Уебсайтове на трети страни

Потребителите могат да видят реклами или друго съдържание на нашия уебсайт, което е свързано със сайтове и услуги на нашите партньори, спонсори и други трети страни. Ние не промотираме съдържанието или линковете на тези сайтове и не носим отговорност за практиките, използвани от такива сайтове. В допълнение, тези сайтове или услуги, включително тяхното съдържание и линкове, могат постоянно да се променят. Тези сайтове и услуги имат собствени политики за поверителност и политики за обслужване на клиентите. Разглеждането и влизането в друг уебсайт, включително уебсайтове, към които има линк на нашия уебсайт, е предмет на собствените правила и политики на съответния сайт.

 

Промени в Политиката за поверителност

iNduce 4.0 има право да обновява настоящата Политика за поверителност във всеки един момент. В случай на промени ще публикуваме уведомление на заглавната страница на нашия уебсайт. Насърчаваме Потребителите често да проверяват тази страница за промени, за да бъдат информирани как спомагаме за защитаване на личните данни, които събираме. Вие приемате, че носите отговорност периодично да преглеждате настоящата политика за поверителност и да се запознавате с промените.

 

Приемане на настоящите условия

Използвайки този уебсайт, Вие приемате настоящата политика. Ако не приемате настоящата политика, моля, не използвайте нашия уебсайт. Продължаващото използване на уебсайта от Ваша страна след публикуване на промени в настоящата политика ще се счита за приемане на тези промени.

 

Връзка с нас

Ако имате въпроси по отношение на настоящата Политика за поверителност, практиките на този уебсайт или използването на уебсайта от Ваша страна, моля, свържете се с нас.

 

Nicolae Iorga Street 1, Romania

(+402) 652 622 75

info@induce-project.eu