На 18 април 2018 г. в Ларнака се проведе втората среща по европейския проект „iNduce 4.0„. Срещата се проведе съгласно графика на проекта и беше насочена към вземане на решения относно някои важни задачи по проекта, които са в процес на изпълнение.

На срещата присъстваха представители на всички партньорски организации по проект iNduce 4.0, което създаде предпоставки за гладък и конструктивен работен процес.

Екипът по проекта беше приветстван от Университета Петру Майор (Румъния) – координатора на проекта, както и от PCX (Кипър) – домакините на срещата.

Беше направен анализ на всички задачи в процес на изпълнение по проекта и всички партньорски организации представиха напредъка си по изпълнението им. След анализа последва задълбочено планиране на необходимите последващи дейности за успешно разработване на интелектуалните продукти по проекта. ЕЦК ООД (България) представиха заключенията от Проучването и анализа на пропуските в знанията на тема „Индустрия 4.0“ и изискванията за обучние на работното място (IO 1), а PIAP (Полша) представиха планираната структура на учебното съдържание (IO 2) и свързаните с нея отговорности на всеки партньор. В тази връзка беше проведена подробна дискусия за структурата на обучителния курс, учебните материали и техническото изпълнение на интерактивния обучителен портал по проекта.

Срещата продължи с дискусии, касаещи управлението и отчитането на проекта, междинния отчет, финансови въпроси, дейностите за разпространението на информация относно резултатите от проекта и завърши с планиране на следващите стъпки по проекта.

Втора среща по проекта в Ларнака, Кипър