Този уебсайт се управлява от консорциума на проект iNduce 4.0 – „Подход за обучение в работна среда в сферата на Индустрия 4.0 за конкурентоспособна европейска промишленост” с номер на проект: 2017-1-RO01-KA202-037222, който е финансиран с подкрепа от Европейската комисия чрез програма Еразъм+ на Европейския съюз.

Проектен консорциум:

 • P1 – UPM – Университет „Петру Майор” Търгу Муреш – Румъния
 • P2 – CCIM – Търговско-промишлена камара на окръг Муреш – Румъния
 • P3 – PIAP – Индустриален научен институт за автоматизация и измервания Варшава – Полша
 • P4 – ISQ – Институт за технологии и качество Порто Салво – Португалия
 • P5 – EVBB – Европейска асоциация на институциите за професионално обучение Франкфурт Майн – Германия
 • P6 – ECQ – Европейски център за качество ООД София – България
 • P7 – PCX – PCX Компютри и информационни системи, Ларнака – Кипър

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ

 • Вие разбирате, че Вашето съдържание може да се прехвърля в некриптиран вид и да включва (а) прехвърляния в различни мрежи; и (б) промени с оглед спазване и адаптиране на технически изисквания за свързване към мрежи или устройства.
 • Вие приемате да не възпроизвеждате, дублирате, копирате, продавате, препродавате или използвате каквато и да е част от Услугата, да използвате Услугата или да достъпвате Услугата или контакт на уебсайта, чрез който се предоставя Услугата, без нашето изрично писмено съгласие.
 • Заглавията, използвани в настоящото споразумение, са включени единствено с цел удобство, и не ограничават или оказват влияние по друг начин върху тези Условия.

 

УСЛОВИЯ

Достъпвайки уебсайта на https://induce-project.eu, Вие се съгласявате да спазвате условията за предоставяне на услугата, всички приложими закони и разпоредби, и се съгласявате, че носите отговорност за спазване на всички приложими местни закони. Ако не сте съгласни с някое от тези условия, на Вас е забранено да използвате или достъпвате уебсайта. Материалите, съдържащи се на уебсайта, са защитени от приложимото законодателство по отношение на авторското право и търговските марки.

 

АВТОРСКО ПРАВО

Ние уважаваме интелектуалната собственост на другите и изискваме потребителите на нашия уебсайт да правят същото. Във връзка с нашия уебсайт, ние сме приели и изпълнили политика за спазване на законодателството по отношение на авторското право, която предвижда премахване на всякакви материали, които нарушават това право, както и забрана за достъп на потребители на нашия уебсайт, които повторно нарушават права върху интелектуалната собственост, включително авторски права.

Освен ако е посочено друго, ние запазваме всички авторски права върху съдържанието и дизайна на този уебсайт. Ние притежаваме всички тези права или ги използваме съгласно лиценз или приложимо законодателство. Може да направите временно копие на част или на целия уебсайт на Ваш местен компютър единствено с цел разглеждането му, както и да отпечатате копие на хартия на цялата страница на този уебсайт за лично ползване, ако уведомлението за авторско право на страницата не е премахнато. Нямате право под никаква форма:

 • да възпроизвеждате, адаптирате, предавате, принтирате, показвате, публикувате или създавате производни работи на която и да е част от съдържанието или дизайна на този уебсайт;
 • да включвате съдържанието на уебсайта в друг уебсайт

без нашето предварително писмено съгласие.

 

ЛИНКОВЕ

Този уебсайт може да съдържа линкове към други уебсайтове. Ние не промотираме и не поемаме отговорност по отношение на материали, които се предоставят от или съдържат на уебсайтове на трети страни, към или от които има линкове от или към този уебсайт или използването на лични данни от такава трета страна.

 

ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ

Ако изисквате допълнителна информация или имате въпроси относно отказа от отговорност на нашия уебсайт, моля, свържете се с нас по имейл на info@induce-project.eu.

Макар че предприемаме всички разумни предпазни мерки за предотвратяване на проникването на компютърни вируси или други зловредни програми на този уебсайт, ние не поемаме отговорност за тях. Информацията, която се прехвърля през този уебсайт, преминава през публични телекомуникационни мрежи. Ние не гарантираме, че работата на този уебсайт ще е непрекъсната или лишена от грешки и се отказваме от отговорност по отношение на последното.