4η συνάντηση έργου στο Mannheim της Γερμανίας

Η τέταρτη συνάντηση του ευρωπαϊκού έργου iNduce 4.0 πραγματοποιήθηκε στο Mannheim της Γερμανίας στις 3 και 4 Απριλίου του 2019. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του σχεδίου και στόχος της ήταν η λήψη αποφάσεων για διάφορα καθήκοντα που

3η διακρατική συνάντηση έργου στο Porto Salvo, Πορτογαλία

Η τρίτη συνάντηση Έργου της ΕΕ “iNduce 4.0” πραγματοποιήθηκε στο Porto Salvo, στις 12 Σεπτεμβρίου 2018. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του έργου και στόχο είχε τη διευκόλυνση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων για διάφορα καθήκοντα που βρίσκονται στο

2η συνάντηση έργου στη Λάρνακα, Κύπρος

Η 2η συνάντηση του έργου “iNduce 4.0” πραγματοποιήθηκε στη Λάρνακα στις 18 Απριλίου 2018. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του έργου, και στόχος της ήταν να πραγματοποιηθεί διαδικασία λήψης αποφάσεων για διάφορα καθήκοντα που βρίσκονται σε εξέλιξη. Όλοι

Εναρκτήρια συνάντηση: Πολωνία, Βαρσοβία

Η εναρκτήρια συνάντηση του σχεδίου της ΕΕ “iNduce 4.0” πραγματοποιήθηκε στη Βαρσοβία στις 12 Οκτωβρίου 2017. Το έργο iNduce 4.0 – Κατάρτιση με βάση την εργασία στον τομέα της βιομηχανίας 4.0 για την ανταγωνιστική ευρωπαϊκή βιομηχανία – εντάσσεται στον KA2