Szkolenia oparte na pracy w dziedzinie
przemysłu 4.0 na rzecz konkurencyjnego
przemysłu europejskiego

Projekt iNduce 4.0

Partnerstwa Strategiczne
wspierające edukację i
szkolenia zawodowe

Projekt iNduce 4.0

previous arrow
next arrow
Slider

O projekcie

Naszym zadaniem jest zapewnienie, aby wszystkie sektory przemysłowe jak najlepiej wykorzystywały nowe technologie i zarządzały ich przejściem na produkty i procesy o wyższej wartości, zwane powszechnie "Industry 4.0".

Partnerzy

Konsorcjum projektu INDUCE 4.0 składa się z 7 partnerów z 6 krajów, którzy reprezentują rózne branże i kompetencje, a dzięki temu posiadają uzupełniającą wiedzę, która jest niezbędna ze względu na interdyscyplinarną tematykę projektu.

Erasmus+

Erasmus + to program UE w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu w Europie. Celem programu Erasmus + jest przyczynienie się do realizacji strategii "Europa 2020" na rzecz wzrostu gospodarczego, zatrudnienia, sprawiedliwości społecznej i włączenia społecznego.

Rezultaty

Konsorcjum INDUCE 4.0 reprezentuje partnerstwo biznesowe w zakresie VET, mające na celu stworzenie elastycznego, opartego na pracy podejścia szkoleniowego. W tym celu opracowywane są wszystkie rezultaty pracy intelektualnej stanowiące wyniki projektu.